pondelok 16. januára 2017

Minulosť, prítomnosť a budúcnosť SEO 2017Optimalizácia pre vyhľadávače alebo SEO (z anglického search engine optimization) je niečo, na čo dnes natrafíte na každej druhej web stránke, no v minulosti to tak nebolo. Umenie dobrého umiestnenia na Googli a ďalších vyhľadávačoch je pomerne mladé, no určite nie bezvýznamné. Ako vzniklo, aká je jeho aktuálna situácia a – čo je najdôležitejšie – kam sa uberá?

Dnes sa pozrieme na časovú os SEO. Je dôležité vedieť, ako vyzeralo v minulosti, no pozrieme sa aj na to, aký bol jeho vývoj a ako sa dá pripraviť na jeho prítomnosť a zároveň budúcnosť.

seo procesy


Hacknite internet: stručná história SEO


História SEO sa nezačína s Googlom, ako by väčšina z nás predpokladala. Nie, spája sa s mužom menom Vannevar Bush. Ako riaditeľ Úradu pre vedecký výskum a rozvoj v USA počas druhej svetovej vojny pracoval na mnohých dôležitých projektoch. Spustil projekt Manhattan a založil Raytheon.

Jeho meno stojí za mnohými objavmi, vrátane pojmu „memex“, ktorý zahrnul do svojej štúdie s názvom „As We May Think“. Tento koncept sa neskôr vyvinul na to, čo dnes poznáme ako vyhľadávanie v internetovom svete. Tento spis je známy tým, že predpovedal aj ďalšie veci, napríklad počítače a internet.

Po vynájdení internetu sa na prechádzanie stránok a ukladanie údajov na sieť začali používať takzvané „boty“. Vďaka prístupu k údajom a ich kategorizácii a organizácii vznikli vyhľadávače. V roku 1998 Larry Page a Sergey Brin založili Google.

Najprv bol trochu chaotický, no napriek tomu bol zďaleka najsilnejším vyhľadávačom na internete, a vďaka tomu napredoval. Optimalizácia pre vyhľadávače vznikla ako spôsob manipulácie systému, keďže v tom čase bolo veľmi ľahké pochopiť algoritmus.

Čoskoro sa ktokoľvek mohol umiestniť na vysokej priečke vo vyhľadávaní jednoducho tak, že sa zameral na zopár faktorov, napríklad odkazy a kľúčové slová. Stručne povedané, ľudia jednoducho zopakovali kľúčové slovo toľkokrát, ako sa dalo, a odrazu boli na prvej priečke.

Začiatkom roku 2003 si Google uvedomil, aká je situácia a začal aktualizovať primárny algoritmus. Pridali nové faktory a začali trestať web stránky, ktorých jediným cieľom bol rýchly zárobok prostredníctvom vysokej priečky na stránkach vyhľadávačov.

Tak ako sa postupne komplikoval svet SEO, začal sa komplikovať aj priemysel okolo neho. V súčasnosti existuje nespočetne veľa služieb SEO a vyše 13 miliónov článkov so skratkou SEO v titulku. Spoločnosti majú web stránky a predaj cez internet sa stal multimiliardovým priemyslom. Ak chcete zistiť, čo potrebujete na vytvorenie web stránky, všetky informácie nájdete skôr, než stihnete lusknúť prstom. Ľudia bažia po úspechu v online svete a znalosť SEO je zásadným prvkom, ako ho dosiahnuť.

Pozrime sa na najdôležitejšie koncepty SEO, ako sa postupom času menili, ako zrejme budú vyzerať v blízkej budúcnosti, a najmä, ako odborníci na SEO môžu reagovať na tieto meniace sa faktory.

1. SEO na stránke


Minulosť: Keď SEO začínalo, išlo o veľmi technické odvetvie. Dobre štruktúrovaná bezchybná stránka bola zásadnou konkurenčnou výhodou, ak ste chceli, aby sa umiestnila vysoko vo vyhľadávaní. Obsah stránky nebol o kvalite a používateľovi, dôležitejšie boli kľúčové slová a vyhľadávač. Odborníci na SEO zmapovali niekoľko kľúčových slov na úvodnej stránke a natlačili ich do obsahu stránky a meta tagov, držiac sa zásady čím viac, tým lepšie.

Prítomnosť: Základné princípy technického SEO sa za posledné roky veľmi nezmenili – vytvoriť na stránke logickú štruktúru a umožniť jej ľahké prečítanie robotom je stále prvý krok odborníkov na SEO, keď kontrolujú stránku. Celá problematika sa však výrazne rozšírila o mnohé nové prvky, ktoré treba kontrolovať a opraviť, pričom mnohé z nich súvisia so zážitkom používateľa a nie s vyhľadávacími botmi. Faktory ako prispôsobenie pre mobilné telefóny, rýchlosť stránky, kvalita obsahu a aktuálnosť začali zohrávať dôležitú úlohu v tom, ako vyhľadávače hodnotia stránky pri umiestnení v zozname.

Zmenilo sa však to, že technicky dobre nastavená stránka už nie je len dobrovoľnou výhodou. Je to nevyhnutný predpoklad pre akúkoľvek SEO kampaň. Občasná kontrola, či je stránka prispôsobená pre SEO, už tiež nestačí – dnes je to o pravidelných kontrolách a zlepšovaní.

Aby zabezpečili, že všetko funguje ako má, vlastníci stránky vypracujú audit všetkých prvkov od obsahu po meta tagy a nastavenia stránky. Podľa veľkosti stránky môžu audity prebehnúť raz za štvrťrok, mesiac alebo dokonca raz za týždeň. V každom prípade však musia byť pravidelné, keďže vlastníci stránky pridávajú na stránku nový obsah a praktiky vyhľadávačov sa rýchlo menia. Audity stránky sú náročnou aktivitou a väčšinou zahŕňajú dlhý zoznam položiek, ktoré treba skontrolovať.

Počas auditu sa musíte ponoriť hlboko do obsahu web stránky a funkčnosti jednotlivých podstránok. Nástroje ako Google Analytics zohrávajú svoju úlohu a manuálne kontrolovanie obsahu a správnych kľúčových slov je tiež súčasťou celého procesu. Hoci je dôležité tieto veci urobiť dôkladne, je nerealistické robiť ich manuálne, a nie je dôvod, prečo by ste si na to nemohli zavolať pomoc.

Budúcnosť: Niet pochýb, že SEO sa bude ďalej meniť na vedu zameranú na používateľa a prestane byť praktikou zameranou na vyhľadávacie roboty. Algoritmus Googlu čoraz lepšie identifikuje vzorce, vďaka ktorým je online zážitok používateľa príjemný a pravdepodobne budeme svedkami nových SEO trendov. Rýchlosť a prispôsobenie pre mobily bude pravdepodobne ešte rozhodujúcejšie pre umiestnenie stránok a AMP stránky by mohli nabrať na sile, keďže Google sa naďalej snaží vytvoriť rýchlejšiu verziu webu.

2. Profilová analýza spätných odkazov


Minulosť: Možno si pamätáte na časy, keď najdôležitejšia súčasť profilu stránky bol počet odkazov na nej. Rovnako ako samotný obsah stránky a meta tagy, aj text odkazu sa často používal ako miesto, kde sa dajú natlačiť kľúčové slová, čo znamenalo, že odkazy s textami plnými kľúčových slov pomohli stránke k vysokému umiestneniu. Ak by ste pred 10 rokmi hodnotili profil odkazu, pravdepodobne by ste sa pozreli práve na tieto dva prvky: celkový počet odkazov a prítomnosť kľúčových slov v ich textoch.

Prítomnosť: Spätné odkazy sú stále základom webu a silným faktorom pri poradí vo vyhľadávaní v modernom SEO. Dnes však nejde natoľko o kvantitu, ale skôr o kvalitu a relevantnosť. V mnohých ohľadoch je analýza spätných odkazov v roku 2017 opakom toho, čím bola v minulosti – náhly vzrast vášho odkazového profilu, predovšetkým ak odkazy nepochádzajú z kvalitných zdrojov, je skôr na škodu. Rovnako aj texty odkazov plné kľúčových slov môžu viesť k pokute od Googlu, a nie k lepšiemu umiestneniu.

V súčasnosti odborníci na SEO kontrolujú spätné odkazy a ich autoritatívnosť, relevantnosť a rôznorodosť. Ak chcete prežiť aktualizácie Googlu, musíte zaistiť, aby spätné odkazy pochádzali z kvalitných zdrojov a aby ich text bol rôznorodý.

Rôznorodý a prirodzený profil spätných odkazov je kľúčový, takže túto informáciu si určite zapamätajte a postupujte podľa nej.

Myslite na to, že najnovšia aktualizácia Googlu Penguin funguje v reálnom čase, čo znamená, že Google dá vašej stránke pokutu za odkazy, ktoré vyzerajú čo i len trochu ako spam, len čo sa o nich dozvie.

Budúcnosť: Spätné linky budú naďalej zohrávať dôležitú úlohu v tom, ako vyhľadávače prechádzajú a hodnotia web stránky. Je možné, že zmienky bez odkazov sa stanú kvalitným signálom a budú mať podobnú váhu. Analýza pocitov môže vyhľadávačom slúžiť na hodnotenie postoja webu k značkám a spoločnostiam.

3. Vypočítanie návratnosti investície (ROI)


Minulosť: Na začiatku bolo jedným z hlavných účelov SEO kampane samotné umiestnenie vo vyhľadávaní. Je pravda, že vyššie umiestnenie na vyhľadávačoch súvisí s vyššou návštevnosťou a vyššími predajmi. No ak ste v minulosti optimalizovali stránku výlučne pre vyhľadávacie boty, pravdepodobne tým trpel zážitok používateľa a konverzné metriky.

Prítomnosť: SEO sa zmenilo na komplexnú vedu, v rámci ktorej je umiestnenie len jedným z faktorov na meranie úspechu. Výber správnych kľúčových slov, optimalizácia stránky, získanie cennej návštevnosti a zvyšok konverzného lievika sú súčasťou rovnakého procesu a majú obrovský dopad na úspech vášho podnikania. Či ide o šéfa alebo investora, všetci chcú vidieť návratnosť investície alebo ROI (z anglického return on investment). To je niečo, s čím bojujú mnohí odborníci na SEO.

To však neznamená, že by ste nemali sledovať umiestnenie vo vyhľadávaní. Len sa musíte pozrieť na celkový obraz, v ktorom je umiestnenie vo vyhľadávaní len jedným z dielikov.

Samotné sledovanie sa tiež skomplikovalo. Pred pár rokmi sa SEO zameriavalo na niekoľko kľúčových slov zarábajúcich peniaze, no aktualizácia Googlu Hummingbird vniesla do hry koncept sémantického vyhľadávania. Dnes odborníci na SEO zvyknú sledovať stovky kľúčových slov, pričom mnohé z nich sú viacslovné frázy, tzv. long tails.

Práve preto môže byť kontrolovanie umiestnenia pre každé kľúčové slovo vyskytujúce sa vo vašom odvetví drinou a otravou. Preto máme k dispozícii nástroje (áno, opäť): Rank Tracker vám pomôže ľahko zistiť, kde sa vaša stránka nachádza na vyhľadávačoch Google, Yahoo a Bing, ako aj na stovkách menších lokálnych vyhľadávačoch. Takto sa veľká časť vašej práce zautomatizuje a môžete monitorovať toľko kľúčových slov, koľko potrebujete.

Ak je cieľom SEO umiestniť sa čo najvyššie vo vyhľadávaní, tento nástroj bude merať váš pokrok. Tento nástroj sa tiež pozrie na návštevnosť a vašich konkurentov bez toho, aby ste museli pohnúť prstom.

Budúcnosť: Sledovanie umiestnenia sa dlhodobo presúva z kľúčových slov na témy a tento trend bude určite pokračovať. Druhy kľúčových slov, ktoré budú odborníci na SEO monitorovať, sa pravdepodobne rozšíria vďaka nárastu vyhľadávaní cez mobil a hlasové vyhľadávanie. Vďaka vzostupu RankBrain sa konkurenčný výskum a analýza stane čoraz kľúčovejšou pre pochopenie vzorcov umiestnenia na Googli.

Na vytvorenie čo najlepšieho možného zážitku pre vašich návštevníkov budete musieť zapracovať na všetkých prvkoch vašej web stránky. Budete sa sústrediť na to, čo návštevníci chcú a ako môžete ich potreby čo najlepšie naplniť.

Pár slov na záver


Optimalizácia pre vyhľadávače kedysi bola vedou, no veda nedefinuje ľudí. Postupom času budeme musieť pochopiť našich používateľov rovnako ako chápeme Google. Pamätajte, robíme to pre ľudí, nie pre vyhľadávače. Ak pomôžeme jednému, získame priazeň toho druhého.

utorok 29. novembra 2016

Prípadová štúdia - Za tri mesiace 300-percentný nárast návštevnosti. Vďaka SEO

Optimalizácia webovej stránky www.mojedane.sk


Najprv nechajme prehovoriť niekoľko čísel: V apríli 2016 si stránku www.mojedane.sk našlo cez Google 41 návštevníkov. V novembri 2016 ich bolo 674. Prečo? Lebo v tom apríli sa majitelia stránky stretli so mnou a zverili mi jej optimalizáciu.


Chcete vedieť, ako prebieha optimalizácia stránky?


Chceli to aj zakladatelia spoločnosti mojedane.sk. Viac ako hodinu som im odpovedal na otázky, v akom časovom horizonte môžu očakávať výsledky, aký bude postup a koľko to bude stáť. Stačilo sa rozhodnúť a potom už len sledovať nárast.

Východiskový stav

Pred spustením optimalizácie sa stránka www.mojedane.sk v organickom vyhľadávaní na Google.sk nachádzala na 3. strane výsledkov (ako keby ani neexistovala). Návštevnosť v apríli 2016 si môžete pozrieť na obrázku nižšie.

vychodiskovy stav graf
Návštevnosť stránky mojedane.sk - apríl 2016

Určite ste si všimli, že web www.mojedane.sk vtedy navštívila väčšina užívateľov priamym zadaním URL adresy. Nasledovali návštevy stránky vďaka prekliku z newslettra a návštevnosť stránky z vyhľadávača Google bola až na treťom mieste.

SEO


S klientom sme si dohodli 6 kľúčových slov, na ktoré sa bude stránka optimalizovať:

- daňové priznanie online,
- online daňové priznanie,
- daňové priznanie online 2016,
- online daňové priznanie 2016,
- vyplnenie daňového priznania,
- daňové priznanie 2016.

Na stránke mojedane.sk. sme doplnili chýbajúce on-page faktory. Po dokončení on-page optimalizácie sa stránka posunula o pár pozícií vyššie. Potom prišla na rad off-page optimalizácia (nie je to jadrová fyzika, hoci mnohí "špecialisti" sa snažia vyvolať tento dojem). Moji klienti presne vedia, aký je ich mesačný paušál a ako sa jeho výška mení s množstvom vykonanej práce v konkrétnom mesiaci.

A teraz fakty


Po 3 mesiacoch optimalizácie (máj, jún, júl 2016) sa návštevnosť z vyhľadávania v Googli zlepšila o 300% - viď tabuľka nižšie.

navstevnost august 2016
Návštevnosť stránky mojedane.sk - august 2016

Klient si zároveň platí reklamu Google Adwords, vďaka ktorej navštívilo v auguste stránku 234 ľudí. Lepšia pozícia stránky vo výsledkoch vyhľadávania v Googli zabezpečila webu v tom istom mesiaci 187 návštevníkov.

V októbri 2016 stúpla návštevnosť stránky mojedane.sk o ďalších 80% na 347 ľudí a predbehla tak návštevnosť, ktorú zabezpečila CPC reklama - viď obrázok nižšie.

navstevnost oktober 2016
Návštevnosť stránky mojedane.sk - október 2016

Graf nižšie znázorňuje stúpajúcu návštevnosť webu mojedane.sk od začiatku optimalizácie. Do novembra 2016 sa návštevnosť z vyhľadávania v Google zdvojásobila na 674 užívateľov.

navstevnost stranky mojedane
Návštevnosť stránky mojedane.sk od 1. 5. - 26. 11. 2016

Stúpajúca tendencia návštevnosti, ktorú zobrazuje graf hore, hovorí o tom, že zvolené kľúčové slová sa zobrazujú v internetovom vyhľadávaní vyššie a ľudia hľadajúci služby, ktoré poskytuje spoločnosť mojedane.sk, majú možnosť využiť tieto služby práve u tejto spoločnosti (v minulosti využili služby konkurencie).

Posun kľúčových slov


Ďalšia tabuľka ukazuje, ako sa v priebehu optimalizácie posúvali vo vyhľadávaní kľúčové slová smerom nahor. Na ukazovateľoch návštevnosti aj posunu kľúčových slov vidíte, ako jednoducho web "naučiť", aby získaval nových klientov a plnil svoju funkciu - zarábal svojmu majiteľovi peniaze.


Kľúčové slovo
jún 2016
júl 2016
aug. 2016
sep. 2016
okt. 2016
nov. 2016
danove priznanie online
21
11
8
8
8
3
daňové priznanie online
25
18
8
8
8
7
online danove priznanie
23
11
9
9
6
4
online daňové priznanie
32
12
9
9
8
5
danove priznanie online 2016
22
18
13
11
7
3
daňové priznanie online 2016
35
19
13
11
8
6
online danove priznanie 2016
35
20
14
17
10
3
online daňové priznanie 2016
41
19
14
17
16
6
vyplnenie daňového priznania
N/A
N/A
37
20
37
19
daňové priznanie 2016
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
vyplnenie daňového priznania online
N/A
N/A
N/A
7
7
7


Zhrnutie


Keby klient nenechal optimalizovať svoju webovú stránku mojedane.sk, v súčasnosti by ju mesačne navštívilo okolo 50 ľudí. Pri konverznom pomere 10% by to znamenalo 5 klientov. Vďaka optimalizácii je v novembri 2016 návštevnosť stránky okolo 674 ľudí, čo pri spomínanom konverznom pomere znamená viac ako 67 klientov.

Čo poviete? Oplatilo sa SEO?


Alebo sa mám rovno pustiť do optimalizácie vášho webu? Ak sa chcete pohnúť vo výsledkoch vyhľadávania Google a iných vyhľadávačov, zavolajte mi alebo napíšte.

piatok 5. februára 2016

Reklama na Youtube, oplatí sa?

Výhody reklamy na Youtube vyplývajú z toho koľko informácii Google nazbieral o svojich užívateľoch. Pohlavie, vek, záujmy, miesto bydliska to všetko Google využíva pri cielení reklám vo svojich reklamných sieťach. Samozrejme môžeme cieliť aj na kľúčové slová vo vyhľadávaní YouTube - reklamné video sa zobrazí v sponzorovaných odkazoch na hlavnej stránke.

reklama na youtube


Výhody ktoré ponúka reklamný systém na Youtube sú naslednovné:

  • REMARKETING - ponúkanie reklamy užívateľom, ktorí si reklamu pozreli, tí ktorí sú subsciberi a aj tí ktorí video komentovali, alebo ho zdielali
  • Youtube nám dá v prehľadnej podobe výsledky sledovania reklamného videa (napr. v ktorej sekunde užívatelia reklamu preskočili) následne vieme upraviť kreatívu reklamy, aby ľudí v konkrétnom čase viac zaujala

Na čo je reklama na YouTube vhodná a nevhodná?


Treba si uvedomiť, že reklama na YouTube uživateľa nijako neláka na kliknutie, to znamená že preklik na stránku, alebo produkt nemôže byť v tomto prípade prioritou. Ak máte prioritu užívateľa napádať na klik a následnú konverziu je vhodnejšie využiť PPC reklamnú sieť Adwords, alebo textovú reklamu na YouTube.

Na YouTube platíte za prehratie reklamy (video do 30 sekúnd si musí úžívateľ pozrieť celé aby ste platili, pri dlhších videách musí užívateľ pozrieť minimálne prvých 30 sekúnd aby ste platili). Prvých 5 sekúnd je zadarmo a nedá sa preskočiť. Preto je najdôležitejšie v týchto piatich sekundách užívateľa zaujať, aby si reklamu pozrel celú, inak vám narastá cena za pozretie.

Máte nový produkt a chcete, aby o ňom všetci vedeli? Rozšírili ste svoje služby o novú lokalitu a chcete informovať ľudí o tejto skutočnosti? Chystáte sa zorganizovať športové podujatie v danom regióne? Je pred vianocami a chcete cieliť napr. lieky pre ženy, alebo mužov? Toto je len zopár príkladov kedy sa oplatí investovať peniaze do tvorby video reklamy a využiť reklamnú sieť YouTube.

  • vtipné reklamné videá sa rýchlo šíria aj pomocou sociálnych sietí a majú väčší dosah ako klasické videá.

Kto pozerá reklamu na YouTube?


Väčšinou sú to mladí ľudia od 15 - 45 rokov. Je to vaša cielová skupina? Aby sme mohli cieliť na konkrétny vek a pohlavie uživateľ musí byť počas prehrávania videa prihlásený v účte Google. Reklama sa samozrejme zobrazuje všetkým nielen na portaly YouTube, ale aj v partnerskej sieti a na miliónoch stránok, ktoré zdielajú videá z YouTube. 

YouTube je skvelý pre budovanie povedomia o vašej značke v online svete vizuálnou formou. Ak chcete cieliť produkt, alebo službu na mladé publikum YouTube je k tomu priam stvorený. YouTube si samozrejme našiel svojich priaznivcov aj u starších ľudí, ktorí čím ďalej tým viac využívajú online služby.

Textová a obrázková reklama na Youtube


Netreba zabúdať na textovú a obrázkovú reklamu na portály YouTube. Ide o text/obrázok, ktorý sa zobrazuje v spodnej časti prehrávaného videa a je viditeľné počas celého trvania videa. Dá sa zneviditeľniť pomocou krížika. Po kliknutí na text alebo obrázok prejdeme na stránku reklamujúceho.

Aký je optimálny budget na Youtube reklamu?


Treba si uvedomiť, že reklama na YouTube nie je lacná záležitosť. Vie osloviť veľké publikum užívateľov a vie predať váš produkt, alebo službu. Ak chcete aby bola vaša reklama úspešná je potrebné ju podporiť aspoň 500 eurovým budgetom. Po jeho minutí viete vyhodnotiť správanie sa užívateľov. V prípade ak reklama nesplnila očakávania treba ju upraviť. 

utorok 2. júna 2015

Ako napísať skvelý text pre váš web

Bezohľadu na to, aký úžasný budete mať design, žiadna stránka nieje kompletná bez dobrých textov. Od headlinov a nadpisov až po text v metadatach - text je to, čo premení návštevníka na zákazníka. Tu je pár tipov na to, ako napísať efektívny text bez toho, aby ste z toho ošediveli.

text pre web

Stanovte si cieľ


Snažíte sa niečo predať, správne? Držte sa tohto zámeru. Pozrite sa na takto: každá akcia alebo klik je “sales pitch” k tomu, aby ste sa posunuli k ďalšiemu kroku. Či je cieľom vašej stránky primäť niekoho k tomu, aby si prečítal váš blog alebo kúpil paradajku, konečný výsledok je ten istý - “predať” užívateľovi konkrétnu akciu. Postavte každú vetu tak, aby nabádala užívateľov k tomuto cieľu.

Skúste tieto slová: kliknúť, kúpiť, čítať, scrollovať, dozvedieť sa

Používajte jasný a stručný jazyk


Každé slovo na vašej stránke by malo mať svoj zmysel a cieľ. Webstránka nieje vedecká práca a pravdepodobne ju bude čítať široký okruh ľudí. Používajte jednoduché slová, vetné zloženie a zrozumiteľný jazyk. Vyhýbajte sa frázam, ktoré obsahujú žargón alebo terminológiu špecifickú konkrétnej oblasti, pokiaľ to nieje nevyhnutné. Radšej by ste si kúpili “červenú zrelú paradajku” alebo “karmínovo sfarbené ovocie guľatého tvaru, ktoré sa skvelo hodí do šalátu”?

Skúste tieto slová: teraz, pretože, jednoducho, pridajte sa, porozumieť

Vytvorte si hlas


Naviažte spojenie s tónom a hlasom vášho textu. Kým niektoré webstránky hovoria priamo a konverzačne na úžívateľov, niektoré sú nadnesenejšie a viac zábavné. Spôsob, akým sa prihovárate, by mal byť v súlade s imidžom vašej značky a mal by byť konzistentný vo všetkých kanáloch. Ak ste žoviálny na Facebooku a Twitteri napráklad, ten istý spôsob vyjadrovania by ste mali použiť aj na váš web. Skúste si napísať 10 slov, ktoré popisujú vašu značku alebo blog a použite tieto slová (a ich synonymá) ako kostru k tomu, ako sa budete prihovárať užívateľom vašej stránky. Pamätajte si, prihovárate sa užívateľom a vytvárate si s nimi spojenie; osobné zámená sú dobrou voľbou.

Skúste tieto slová: vy, my, pomôcť, inšpirovať, objaviť

Editujte, editujte, editujte!


Nič nemôže vašej stránke viac pomôcť ako dobé editovanie. Každé slovo potrebuje byť prečítané a znovu prečítané až dokiaľ nedáva perfektný zmysel. Nahraďte nudné slová tými, ktoré podnecujú aktivitu. Pamätajte na základy vetného zloženia - použite subjekt a akciu. Najmite si editora, ktorý vám pomôže “upratať” váš text.

Skúste tieto slová: vytvoriť, rozvíjať, inovovať, dosiahnuť, zlepšiť

Nakreslite obrázok


Ukážte návštevníkom to, čo im chcete povedať, pomocou obrázkouv a slov. Jazyk vašej stránky by mal ísť ruka v ruke s vizuálmi. Jednoduché ilustračné obrázky môžu pomôcť užívateľom rýchlejšie pochopiť, čo hovoríte.

Skúste tieto slová: silný, dôvera, láska, farba alebo vôňa

“Keep it simple” - v jednoduchosti je krása


V úvode sa vyhnite veciam, ktoré sú zvláštne alebo príliš komplikované. V nadpisoch, podnadpisoch a prvých vetách a odstavcoch uveďte myšlienky jednoduchým spôsobom. Jednoduchý jazyk je nielen ľahký na porozumenie, ale preukazuje aj rešpekt voči času užívateľa.

Skúste tieto slová: autentický, jednoduchý, rýchly, limitovaný, overený

Píšte aktívne


Používajte silné aktívne vety a slovesá a prihovárajte sa aktívnym spôsobom. Myslite na každú vetu ako keby sa akurát diala - subjekt vykonáva nejakú akciu (aktívny prístup). Vyhnite sa zloženiu viet s “je” a “bude” a nájdite slovo, ktoré rovno popisuje akciu.

Skúste tieto slová: spustiť, vytvoriť, skúsiť, promovať, zisk

streda 20. mája 2015

Čo je SEO

Pýtate sa čo je SEO? (Search Engine Optimization - optimalizácia pre vyhľadávače)

Budem rád keď sa tento príspevok stane pre ľudí zdrojom základných informácií v oblasti SEO.
Keď vás niečo zaujíma, máte otázku na ktorú neviete odpoveď, tak mi ju napíšte v komentároch pod príspevkom a ja sa budem snažiť odpovedať na všetky vaše otázky.


seo hypster

Odpoviem ľudskou rečou na všetky normálne otázky, ktoré sa týkaju problematiky optimalizácie pre vyhľadávače.sobota 18. apríla 2015

Iný pohľad na SEO optimalizáciu

Veľa ľudí nevie, čo sa skrýva za optimalizáciou stránky. V nasledovnom príspevku skúsim priblížiť problematiku SEO na príklade porovnania SEO optimalizácie stránky a kamenného obchodu - ktorý všetci dobre poznáme.
Každý si hneď po vstupe (alebo často krát ešte pred vstupom) do obchodu vie spraviť názor, či sa mu v danom obchode páči, či pôsobí dôveryhodne a príjemne a či si prezrie tovar, ktorý ponúka.

Optimalizácia stránky sa delí na ON PAGE a OFF PAGE faktory
Keď to porovnám ku kamennému obchodu, tak ON PAGE sú všetky aktivity, ktoré robí obchod smerom dovnútra. Prevádzky sa snažia, aby to v obchode vyzeralo príjemne, aby bol všade poriadok, aby bol všetok tovar riadne označený a bol pre zákazníka na dosah, atď.

ON PAGE na stránke je jednoduché užívateľské prostredie, jednoduchá navigácia, optimalizovaná štruktúra kódu a textov.

OFF PAGE sú všetky aktivity, ktoré robí napr. marketingové oddelenie, keď propaguje svoj obchod smerom navonok - formou reklamných a PR aktivít, vonkajšími pútačmi a navigáciou, ale aj peknou terasou, umytými výkladmi, atď.

OFF PAGE na stránke je budovanie povedomia o stránke v prietore internetu - formou článkov, spätných odkazov, sociálneho povedomia, atď.

Web stránka je teda taký elektronický kamenný obchod, o ktorý sa musíme neustále starať. Nie všetci na to majú čas a know how a preto existujeme my, SEO špecialisti. Staráme sa o stránky tak, aby boli v poriadku vnútri a aby si k nim ľudia našli ľahko cestu aj zvonku. Staráme sa o všetky faktory, ktoré musia byť neustále aktualizované, aby bola stránka jednoducho vyhľadateľná a aby ľudí podnietila k záujmu o jej obsah a v konečnom dôsledku k uskutočneniu nákupu produktu alebo služby, ktorú im ponúka.


Zdroj obrázok: http://aboutinternetmarketing.in

štvrtok 5. marca 2015

Mobile Friendly stránky budú zvýhodnené

Ako to býva zvykom Google si pre nás pripravil novinky, ktoré sa stanú skutočnosťou už 21.4.2015. Po tomto dni bude Google na mobilných zariadeniach ponúkať web stránky ktoré sú optimalizované pre zobrazenie na mobilných zariadeniach čiže sú MobileFriendly. Čo to znamená?Treba sa zamyslieť nad tým, koľko ľudí používa mobilné zariadenia, aby našli vašu ponuku na internete a ak vaša stránka nespĺňa MobileFriendly test, ktorý si môžete spraviť na tejto stránke:

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

Spravte nápravu a dajte si u nás svoju stránku optimalizovať pre zobrazenie na mobilných zariadeniach. Poponáhľajte sa, konkurencia nespí.

štvrtok 29. januára 2015

Spätné odkazy - Backlinks - Linkbuilding

Čo sú spätné odkazy a prečo sú dôležité pre seo optimalizáciu


Spätný odkaz sa v dnešnej dobe pokladá za odporúčanie stránky, že na danom odkaze nájdu používatelia niečo zaujímavé. Spätný odkaz môže byť viac alebo menej bodový. Viac bodový musí byť follow - to znamená že vyhľadávač prejde na stránku a dá jej za odkaz body.

Tu je zobrazený follow odkaz: <a href="www.cashbackv1.eu/">seo optimalizácia</a>
A tu je zobrazený nofollow odkaz: <a href="www.cashbackv1.eu/" rel="nofollow">seo optimalizácia</a>

Ďalej sa body pridávajú za to kde je spätný odkaz umiestnený. Ako príklad by som uviedol - najviac bodov dostane odkaz ktorý je na relevantnej stránke s vysokým PR (PageRankom) 5+. Ďalšie body si pripíšeme ak je odkaz zobrazený na hlavnej stránke, menej bodov keď je odkaz na podstránke.

Ak to preženieme s link buildingom, tak nás Google neoboduje plusovými bodmi, ale stránku penalizuje za tvorbu neprirodzených spätných odkazov. Budovanie spätných odkazov je dlhodobá záležitosť a nedá sa uponáhľať.  

pondelok 8. decembra 2014

Penalizácia stránky - Google Penguin, Panda

Klient ma oslovil, lebo bol presvedčený, že jeho stránka bola potrestaná niektorým zvieratkom z Google ZOO. Po analýze stránky som zistil penalizáciu stránky Penguin(om), ktorá sa v minulom a tomto roku rozšírila aj na mnohé slovenské web stránky.Z peknej prvej strany vo vyhľadávaní sa stránka postupne prepadávala až na 5, 6 a neskôr Google úplne vyradil hlavné stránky klientovej domény zo svojho indexu. Čo v podstate znamená koniec konkurencieschopnosti na slovenskom internete. 

Cca po 40 dňoch, čo som stránku optimalizoval, sa začala vracať na pôvodné pozície. Keďže Google stihol zaindexovať všetky úpravy, ktoré boli na stránke aj mimo nej urobené, návrat netrval ani tak dlho, ako som pôvodne odhadoval.

Máte problém so svojou stránkou, ktorá sa prepadla vo výsledkoch vyhľadávania? Ozvite sa mi, pomôžem vám.

pondelok 3. novembra 2014

Rozpracované projekty

Už dlhšiu dobu som neprispel ničím novým na svoj blog, tak napíšem aspoň zopár viet čo je nové. Neprispievam tak často aj preto, lebo je veľa roboty - čo ma teší. 

V posledných dňoch som odovzdal novú web stránku pre firmu bazénservis.sk. Je to responzívna stránka, vďaka čomu si budú môcť ľudia popozerať web stránku bez problémov aj na svojich mobilných zariadeniach. Pôvodná stránka bola zastaraná a už nespĺňala funkciu pre súčasné potreby aj z pohľadu SEO bola nepružná. 

Ďalej som začal spolupracovať s novým, podľa mňa veľmi perspektívnym projektom akciomat.sk. Je to portál, ktorý združuje všetky akciové ponuky na jednom mieste. Stačí raz kliknúť a už sa z tej stránky neodlepíte :) Stránka je vo fáze príprav.

Popri tom zopár malých projektov + optimalizácia pre mojich stálych klientov.